Over The Top Wolfsburg 2016

Linker Arm

Frauen offene Klasse, 3 Teilnehmerrinnen
 1. Laura Branding ( D )
 2. Neomi Godena ( Schweiz )
 3. Annette Speck ( D )
Männer -70 Kg 12 Teilnehmer
 1. Jan Täger ( D )
 2. Fabian Täger ( D )
 3. Lukas Neumann ( D )
 4. Erwin Hogenhaut ( Schweiz )
 5. Felix Bürger ( D )
 6. Danick Messerki ( Schweiz )
Männer -80 Kg, 8 Teilnehmer
 1. Hadji Ibrahim ( Frankreich )
 2. Ivan Pilipenko ( Rus )
 3. Petar Manojlovic ( Serbien )
 4. Mirko Oehmchen ( D )
 5. Yonis Mirza ( Schweiz )
 6. Hayk Sartisyan
Männer -90 Kg, 23 Teilnehmer
 1. Jannis Smolarczyk ( D )
 2. Klaas Hogenhaut ( Holland )
 3. Kevin Wolf ( D )
 4. Igor Glatz ( Rus )
 5. Marco Strejcek ( D )
 6. Dimitri Kojocavu ( Rus )
Männer 0ffene Klasse, 16 Teilnehmer
 1. Igor Miroshnyk ( Ukr )
 2. Sergej Maier ( D )
 3. Oliver Kühn ( D )
 4. Aslan Gubaev ( Rus )
 5. Jens Schridde ( D )
 6. Andrej Lupsa  ( Rumänien )

Rechter Arm

Frauen offene Klasse, 3 Teilnehmerrinnen
 1. Laura Branding ( D )
 2. Noemi Godena ( Schweiz )
 3. Annette Speck ( D )
Männer -70 Kg, 11 Teilnehmer
 1. Matthias Schlitte ( D )
 2. Fabian Täger ( D )
 3. Janick Messerli ( Schweiz )
 4. Jan Täger ( D )
 5. Erwin Hogenhaut ( Holland )
 6. Andy Scherrer ( Schweiz )
Männer -80 Kg, 13 Teilnehmer
 1. Petar Manolovic ( Serbien )
 2. Iva Pilipenko ( Rus )
 3. Hayk Sarhsyan
 4. Fabian Täger ( D )
 5. Marco Lüpke ( D )
 6. Lukas Neumann ( D )
Männer -90 Kg, 22 Teilnehmer
 1. Janus Smolarczyk ( D )
 2. Marius Baika ( Ukraine )
 3. Pierre Zumach ( D )
 4. Peter Basso
 5. Klaas Hogenhaut ( Holland )
 6. Kevin Wolf ( D )
Männer -100 Kg, 10 Teilnehmer
 1. Igor Miroshnyk ( Ukraine )
 2. Andrei Lupsa ( Rumänien )
 3. Doan Simsek ( Schweiz )
 4. Aslan Gubaev ( Rusland )
 5. Christoph Schneider
 6. Hahil Conrad
Männer offene Klasse, 11 Teilnehmer
 1. Dirk Schenker ( D )
 2. Sergej Maier ( D )
 3. Jens Schridde ( D )
 4. Oliver Kühn ( D )
 5. Martin Wehle ( D )
 6. Alexander Sotzeanu